Kraken-Post basiskennis

Berichten sturen aan de krakenden

De krakenlijst heeft als naam kraken-post en de computerserver staat bekend op het Internet als DVXS.NL
Het emailadres om je berichten te posten is dan:
kraken-post@dvxs.nl

Iedereen kan berichten sturen, alleen de abonnees van de lijst krijgen het opgestuurd.

Commando's aan de lijst

Door mailadres aan te vullen met een opdracht, veroorzaakt men de gewenste reactie. Aanvullen gaat met -commando
Een verkeerde opdracht wordt altijd begrepen als de wel bestaande opdracht -help:
kraken-post-help@dvxs.nl wat een helpbericht met meest gebruike opdrachten stuurt.
Opdrachten stuur je aan sub-emailadressen. Elke tekst die je in het tekstdeel typt wordt genegeerd. Het heeft geen enkele zin om een opdracht als tekst te sturen aan de lijst zelf. Om je te helpen zien je in de header (het deel met 'from' en 'to') muisklik-linken staan in elk bericht.

Aanmelden voor de lijst

De opdracht voor aanmelden is subscribe. Men kan zich ook abonneren op een digest: een verzameling van berichten in een keer aan de digest-leden gestuurd. kraken-post-subscribe@dvxs.nl of kraken-post-digest-subscribe@dvxs.nl

De digest

De digest wordt eens in de zoveel tijd gestuurd (startinstelling: 24 uur), of als de hoeveelheid berichten een bepaald aantal bereikt cq. een bepaalde kb-omvang. De digest is zelf geen mailinglijst. Het wordt samengesteld uit de berichten gestuurd aan kraken-post@dvxs.nl

Een index opvragen

Door de opdracht index vraagt men een overzicht van onderwerp en zender van de laatste 100-200 berichten op. Waarna men met andere opdrachten specifieke berichten kan opvragen.
kraken-post-index@dvxs.nl

Men kan de index ook opvragen voor specifieke nummers (gebaseerd op bijvoorbeeld een eerdere zoekopdracht, foutmelding, specifiek berichtnummer van gelezen bericht enzovoorts). De index opdracht wordt dan aangevuld met een punt en berichtnummers: kraken-post-index.100_145@dvxs.nl

Een thread

Een thread is een serie berichten met hetzelfde onderwerp en de reacties op dat onderwerp. Om een thread opdracht te geven moet men eerst een berichtnummer weten. Om alle berichten met hetzelfde onderwerp als berichtnummer 75 te krijgen:
kraken-post-thread.75@dvxs.nl

De get opdracht

De get opdracht levert alle berichten sinds de laatste digest op. Als het wordt aangevuld met een nummer: ontvangt men het bericht met dat nummer. Ook hier kan een serie nummers opgevraagd worden:
kraken-post-get@dvxs.nl
kraken-post-get.99@dvxs.nl
kraken-post-get.75_120@dvxs.nl

Hulp en dergelijke

Drie opdrachten leveren hulp en dergelijke:
de info opdracht stuurt informatie over de krakenlijst
de faq opdracht stuurt de veel gestelde vragen en is de eerste plek om te kijken of bepaalde vragen/problemen met betrekking tot de krakenmaillijst al eerder gesteldt (en beantwoordt) zijn.
Tot slot is er de help, die alles wat hier staat op een andere manier herhaalt.
kraken-post-info@dvxs.nl
kraken-post-faq@dvxs.nl
kraken-post-help@dvxs.nl

Afmelden

Het verschil met aanmelden is kort en krachtig. In plaats van subscribe wordt het unsubscribe. Problemen ontstaan vaak wanneer men niet meer weet met welk emailadres men zich (ooit) had aangemeld. Een query helpt daarbij.
kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
kraken-post-digest-unsibscribe@dvxs.nl

Query mijn emailadres

De query vertelt of het emailadres is aangemeld. Zo niet dan wordt advies gegeven.
kraken-post-query@dvxs.nl

Intuitief

Het mailsysteem wat hier gebruikt wordt is intuitief: met de kennis van het basisemailadres kunnen snel commando's gegeven worden, het antwoord bekeken en eventuele nieuwe opdrachten gegeven worden.

Voor velen is het voldoende om alleen te weten hoe zich aan(af) te melden en berichten aan de lijst te sturen. De uitgebreide mogelijkheden zijn er voor als je ze (toch ineens) nodig hebt.

De basis is en blijft: kraken-post@dvxs.nl waaraan je berichten post voor de krakenmaillijst

Mogelijke opdrachten:
abonneren:

subscribe
unsubscribe
digest-subscribe
digest-unsubscribe
query

berichten opvragen:

index
thread.nummer
get

hulpmiddelen:

info
faq
help

index en get kunnen aangevuld worden met berichtnummer(s). Format:
kraken-post[[-commando][[.#]_#]]@dvxs.nl

Tips

 • een reply-to stuurt alleen een reactie aan de inzender
 • reply-to-all stuurt je reactie ook aan de leden van de lijst
 • een reply-to-all zorgt dat jouw bericht in dezelfde thread komt
 • elk bericht heeft een onderwerp/subject nodig, anders geen thread...
 • berichten zonder onderwerp worden teruggestuurd met een foutmelding
 • vragen/problemen gebruik eerst de help, info en faq opdrachten
 • en helpt dat niet: je inhoudelijke vragen over de lijst, mail de admin:
  kraken-post-admin@dvxs.nl
 • je meer technische vragen/problemen, mail de owner:
  kraken-post-owner@dvxs.nl