HOME

Krakenpost-Handboeken

Startpagina

Menu
Archief
Faq
[ Handboeken ]
Internetgebruik
Spambeleid
Standaardbrieven

 
English
Faq-excerpt
List-Info
Spam-policy
Usermanual 
 
  

Basiskennis

Alles wat genoeg is om te weten:
maillijstadres: kraken-post@dvxs.nl
aanmelden: kraken-post-subscribe@dvxs.nl
afmelden: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl

Alternatief adres aanmelden: vanaf b.v. je werk een voorbeeld@voorbeeld.nl adres aanmelden:

kraken-post-subscribe-voorbeeld=voorbeeld.nl@dvxs.nl
waar je de post ophaalt voor voorbeeld@voorbeeld.nl, ontvang je dan
het bevestigingsverzoek. Let ook op de = in de plaats
van het @-teken.

 

Basisgebruik

Soms moet je meer weten. Een korte samenvatting van het
Gebruikershandboek helpt je verder.

Ezmlm-manuals

De engelstalige handboeken van de Ezmlm-mailinglistmanager:

Kraken-handboeken

Zie de Faq voor Krakenhandleidingen