AntiSpam-beleid:

Vroeger was slechts een eerste niveau antispam-beleid van kracht.

Deze houdt in dat mail welke niet direct gericht is aan de kraken-post@dvxs.nl (TO of CC) teruggestuurd word aan de afzender.

Dit gaat ervan uit dat spammers meestal gebruik maken van bulkmailers waar ze voor betalen of hun adressenbestand verstoppen voor derden (concurenten) door het in afschrift te sturen (BCC: blind carbon copy).

Dit levert slechts een minimaal nadeel op voor sommige legitieme inzenders; bijvoorbeeld indien ze semi-bulkmailers (zelfgemaakte/ niet gekochte bestanden) gebruiken of gewend waren (meerdere) adressen in de BCC te zetten (zoals het hoort: niet iedereen hoeft te zien welke adressen een bericht ontvangen, want voor je het weet stuurt iedereen spam aan die adressen). De legitieme inzenders kunnen dit voor wat betreft de mailinglijst corrigeren en het bericht alsnog insturen.

Op dit niveau worden niet-geaccepteerde berichten met een automatische verklaring ("mailaddress was not in TO or CC") aan de inzender teruggestuurd. Indien die inzender niet bestaat (wat vaak voorkomt bij echte spammers) komt het bericht uiteindelijk terug als onbestelbaar in het postvakje van postmaster voor dvxs.nl.

In de praktijk blijkt dit niveau verbazingwekkend goed te werken. Er verschijnt nauwelijks spam op de lijst zelf. En indien het wel verschijnt blijkt het vooral afkomstig van beginnende of amateur-spammers of via sukkelige bulkmail-verkopers (die hun adressenbestand vergeten waren te verstoppen).

De maillogbestanden laten zien dat er wel regelmatig spam gestuurd wordt aan de lijst, maar dat deze gefilterd wordt door bovenstaande instelling. Soms is een automatische afwijzing ook nog onbestelbaar (de spammer heeft een vals adres gebruikt).

Van de inhoud van die spam kan gezegd worden dat de abonnees gelukkig mogen zijn al die troep niet gezien te hebben. Als individu spam ontvangen heet: de delete-knop indrukken, als mailinglijst mee te werken aan doorsturen van spam is rottiger.

Hoewel dit in een jaar tijd zeer weinig spammailtjes waren is de toename van gefilterde spam in die tijd wel geexplodeert. Iedereen kan Internet op en dat heeft voor- en nadelen.

Het eerste niveau antispam-filtering laat alles toe indien het adres van de lijst in de TO of CC staat. Met de toename van spam valt te verwachten dat ook ongefilterde spam toeneemt. En elk zo'n bericht is voor iedereen vervelend.

Mogelijkheden om de automatische antispam-filter uit te breiden zijn:

1. filtering van woorden in de subject dit is handig voor individueel gebruik. Voor een mailinglijst is het moeilijk om woorden te bedenken die niet legitiem zouden zijn.

2. filtering op adressen er zijn uitgebreide databases van bekende spammers. Met behulp van programmaatjes kunnen mailtjes eerst gecontroleerd worden op de adressen in zulke bestanden. Sta je onterecht in zo'n bestand dan moet je jezelf er uit zien te krijgen. Ook komt het voor dat hele domeinen (providers) zijn uitgesloten (zit je bij zo'n provider, dan moet je een andere nemen:) Helaas komt de meeste spam van yahoo, hotmail, en andere webmailers. Grote webmailers bij voorbaat uitsluiten is geen goed idee. Bovendien switcht men vaak van adres, duiken er steeds nieuwe spammers op, of men gebruikt valse adressen. Kortom: adresfiltering wordt gebruikt door individuen of corporate organisaties (bedrijven en universiteiten) die makkelijker "relaties" bestanden kunnen toevoegen.

Op 1 & 2 valt als interessante optie aan te vulen: geen weigering maar een X-Spam header. Leden van de lijst ontvangen dan wel het bericht maar met een extra hoofd: "dit adres staat genoteerd als spammer c.q. dit woord valt onder vermoedelijke spam", en kunnen dan zelf bepalen het meteen te verwijderen of toch te lezen.

3. moderation elk bericht wordt eerst op het bordje gelegd van een beoordelaar. Die bepaalt of het geschikt is voor de lijst. Moderation wordt meestal gebruikt om ook inhoudelijk een mailinglijst te corrigeren. Aan de hand van een manifest waarin staat wat toegestaan is en wat uitdrukkelijk niet. De kraken-post kent zo'n inhoudelijke moderatie niet. Grootste nadeel van moderatie is de vertraging.

4. abonnees-only Door alleen mail te accepteren voor doorzending als het afkomstig is van iemand die zend vanaf een adres dat lid is van de lijst. Abonnees worden geacht geen spam te sturen. Valsspelen kan, met gevolgen.

5. abonees altyd / anderen gemodereerd dit is het huidige experiment. Volgens optie 4 kunnen abonnees hun berichten direct doorsturen aan de lijst (geen mens zit er tussen). Alle niet-abonnees vallen dan onder optie 3. Het programma ziet dat de inzender geen lid is van de lijst en stuurt het eerst door aan de moderator(s). Die heeft tevens de mogelijkheid om het adres voortaan toe te staan als inzender, zodat de volgende keer post vanaf dat adres behandelt wordt als zijnde een abonnee. Daarmee de vaak veel gebruikte aliassen, en okaye niet-abonnees in de loop der tijd directe toegang te bieden. (de zogeheten allow-database)

*Overwegingen*

moderation geeft extra werk. Gezien de weinige spam welke tot nu toe doordringt tot de lijst is het de vraag of dit en de ook-nog-eens vertraging van doorsturen opwegen tegen het eindresultaat.

moderation is ook ethisch. Wie bepaalt wat spam is? Een moderator moet de eigen mening soms uitschakelen. Zelfs voor de moderator onwelvallige mail moet gewoon doorgestuurd worden. Alle weigeringen moeten netjes begeleidt worden met een korte verklaring, zodat de inzender actie kan ondernemen als deze het niet eens is met de weigering. Een meningsverschil zal voorgelegd worden aan de lijstabonnees.

uitgaande van het feit dat de mail vroeger ook was doorgekomen moet alles zonder inhoudelijke beoordeling doorgestuurd worden. Een flink deel wat als spam ervaren wordt is algemeen consensus over. Producten of illussies van rijk-worden verkopen is bijvoorbeeld spam.

de hele moderatie-systeem heeft als doel een zo spamvrije maillinglijst. Niet meer en dus ook niet minder. Moderators kunnen als abonnee reageren en meebepalen hoe de lijst inhoudelijk verloopt. Als moderator zullen ze dit niet vooraf behoren te bepalen.

De huidige moderators zijn vanaf het begin betrokken bij het opzetten van deze lijst. Hun moderator-zijn is een aanvulling op die opzet. De lijst blijft uiteindelijk een lijst van en voor abonnees: zelfbepalend, elkaar-regulerend et cetera.

Op de lijst wordt gemeld wie de moderators zijn en wijzigingen daarvan.

		    ==========00000============

Krakenpost.nl